Regulamin konkursu

Na tej stronie znajdziecie Państwo regulamin naszego konkursu.

Lista produktów na dole strony.

REGULAMIN KONKURSU

„Napisz komentarz o Renomet Recykling i wygraj zestaw do pielęgnacji samochodu”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Napisz komentarz o Renomet Recykling i wygraj zestaw do pielęgnacji samochodu” (zwany dalej: Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Renomet Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą: ul. Jana Kilińskiego 20h, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000159680, NIP: 6612147625 (zwany dalej: Organizatorem).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na portalach Facebook, Business Google oraz w serwisie aukcyjnym Allegro.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook, Business Google ani serwis aukcyjny Allegro.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. b) zamieści swój własny komentarz pod jednym z wskazanym poniżej adresów:

–    https://www.facebook.com/RenometRecykling/reviews/?ref=page_internal 

–    https://business.google.com/reviews/l/07944517024386327915?hl=pl

–    https://www.allegro.pl/renometT16-2

–    https://www.allegro.pl/renometT16

 1. c) zapozna się z Regulaminem Konkursu,
 2. d) poda wiarygodny adres e-mail umożliwiający kontakt z Organizatorem,
 3. e) nie jest pracownikiem Organizatora, członkiem rodziny pracownika Organizatora ani jego przedstawicielem.
 4. W przypadku, gdy Organizator uzna, że w Konkursie udział brała osoba nie spełniająca warunków uczestnictwa w Konkursie, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja oferowanych przez Organizatora towarów i usług przez niego świadczonych oraz zachęcenie do wystawiania oryginalnych komentarzy po przeprowadzonej
  z Organizatorem transakcji.
 2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest napisanie w jednym lub kilku zdaniach oryginalnego komentarza dotyczącego towaru oferowanego przez Organizatora i/lub świadczonych przez niego usług pod jednym z adresów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt b niniejszego Regulaminu.
 3. Treść komentarza musi być samodzielną i nieprzymuszoną wypowiedzią Uczestnika, do której posiada on osobiste prawa autorskie.
 4. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy.

§ 4

NAGRODA

 1. Najlepsze komentarze zostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników przez Komisję Konkursową w składzie: Dariusz Kowalski, Renata Kowalska i Aleksandra Kowalska (zwani dalej: Komisją) według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów, stopnia oryginalności oraz kreatywności.
 2. Nagrodą w Konkursie jest zestaw do pielęgnacji samochodu o łącznej wartości: 159 zł.
 3. Nagroda będzie przyznawana przez cały okres trwania Konkursu tylko raz w miesiącu dla jednego Uczestnika za komentarz napisany w poprzednim miesiącu.
 4. Zwycięzca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną na wskazany
  w trakcie publikacji konkursowego komentarza adres e-mail. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem informacji zwrotnej na otrzymane od Organizatora powiadomienie o wygranej – w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.
 5. Przekazanie przez Organizatora nagrody odbędzie się osobiście, za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.
 6. W przypadku braku informacji zwrotnej od zwycięzcy lub rezygnacji z odbioru nagrody, nagroda ta zostanie przekazana kolejnej osobie z listy rankingowej zwycięzców.
 7. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wystąpienia podatku od nagrody, jego koszt zostanie pokryty przez Organizatora.

§ 5

WARUNKI WYDANIA NAGRODY

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon) – na wyraźne wezwanie Organizatora wystosowane na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Podanie danych wskazanych w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celu udziału w Konkursie i wydania nagrody.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

§ 6

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renomet Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jana Kilińskiego 20 H,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Kontakt z Administratorem: Renata Kowalska, tel. (41) 249 50 20, e-mail: renata.renomet@interia.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane, przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały przekazane, tj. w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe mogą być również przetwarzane za zgodą wyrażoną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt o RODO.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 6. Istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą zostać Państwa dane osobowe, tj. organy państwa, firmy kurierskie na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Pytania i wątpliwości w tym zakresie należy zgłaszać pod adresem: www.autozlomrenomet.pl w zakładce Kontakt, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs”.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje są momentu jego opublikowania na stronie www.autozlomrenomet.pl.

Lista produktów w zestawie:

Szampon do mycia samochodu K2 Express Plus 1 l
Odmrażacz do szyb z zatyczką w kształcie skrobaczki K2 Alaska 300 ml
Pianka do czyszczenia tapicerki K2 Tapis 770 ml
Płyn do czyszczenia plastików K2 Oskar 770 ml
Płyn do mycia silnika K2 Akra 770 ml
Płyn do czyszczenia felg K2 Roton 700 ml
Spray do nabłyszczania i pielęgnacji opon K2 Bold 600 ml
Czernidło do opon K2 Bono Black 200 g
Mleczko do pielęgnacji deski rozdzielczej K2 Polo Protectant 330 g
Preparat zapobiegający parowaniu szyb K2 Fox 150 ml
Środek do odświeżania klimatyzacji K2 Klima Fresh 150 ml
K2 Niewidzialna Wycieraczka Spray 150 ml
Pasta woskowa do lakieru K2 Ultra Wax 250 g z aplikatorem
Gąbka do wosków i nabłyszczaczy K2 Aplikator
Samochodowy odświeżacz powietrza w formie głośnika K2 Stereo w jednym z 8 dostępnych zapachów lub odświeżacz powietrza w woreczku K2 Roko
Delikatny pędzel do detailingu K2
Gąbka do mycia
4 szt. ściereczek z mikrofibry

Chcesz zezłomować pojazd? Zrób to z nami!