Przydatne informacje

Na tej stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje dotyczące złomowania pojazdów.

Jak wyrejestrować pojazd?

Aby wyrejestrować pojazd w Wydz. Komunikacji właściciel pojazdu musi przekazać pojazd do stacji demontażu, żeby otrzymać zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Procedura złomowania pojazdu

  • Właściciel przyprowadza pojazd do stacji demontażu.
    Po wcześniejszym ustaleniu oferujemy bezpłatne odebranie pojazdu własnym transportem ( 41) 266-50-20, 500 100 028
  • Pojazd może być również niekompletny wystawiane jest wówczas zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego.
  • Jeżeli właściciel nie może osobiście zezłomować pojazdu, osoba dokonująca tych czynności w jego imieniu, powinna posiadać pisemne upoważnienie właściciela.
  • Dokumenty niezbędne do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej – jeśli występuje
  • Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję wskutek wypadku lub w innych okolicznościach, niezbędne będzie odpowiednie pokwitowanie wystawione przez Policję na tę okoliczność i ksero dowodu rejestracyjnego wydane przez odpowiedni Wydz. Komunikacji
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel udaje się z w/w zaświadczeniem, tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym (oraz kartą pojazdu, jeżeli była wydana) unieważnionymi przez stację demontażu do Wydz. Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu z ewidencji Wydziału Komunikacji
  • Za usługę kasacji i za wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu nie pobieramy żadnych opłat.
  • W przypadku pojazdów, które stanowią istotną wartość (młodsze pojazdy powypadkowe, ale nie tylko) cenę ustalamy indywidualnie z właścicielem pojazdu.

UWAGA!

Właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Kasacja na stacji

Jakie obowiązki ma właściciel pojazdu ?

W obowiązującym stanie prawnym w Polsce wlasciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji obowiązany jest przekazać go przedsiębiorcy prowadzącemu stacje demontażu. Zobowiązuje go do tego ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. nr 25, poz. 202). Ponadto każdy właściciel pojazdu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC. W przypadku braku OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary za brak ważnego OC i robi to bardzo chętnie. Każdy pojazd, zakwalifikowany jako nieużytkowy, należy traktować w sposób szczególny ze wzgledu na wystepujące w nim szkodliwe substancje chemiczne oraz z tego powodu, że pojazdy podlegają szczególnej ewidencji w systemie CEPIK.

Czym zajmuje się “Renomet Recykling”?

Stacja demontażu pojazdów Renomet Recykling Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność polegającą na złomowaniu pojazdów. Złomujemy wszystkie rodzaje pojazdów i wydajemy zaświadczenia, na podstawie których wlasciciel pojazdu dokonuje jego wyrejestrowania w wydziale komunikacji i rozwiązuje polise obowiązkowego OC.

Co dzieje się ze zdemontowanym pojazdem ?

Demontujemy pojazdy na czynniki pierwsze i selektywnie gromadzimy odpady. Używane cześci zamienne po wcześniejszym sprawdzeniu ich stanu technicznego pod kątem dalszej użyteczności sprzedajemy. Z demontażu pojazdów pozostają metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, płyny eksploatacyjne, tekstylia, akumulatory, zużyte opony, szkło itp. Wszystkie odpady są selektywnie gromadzone i przekazywane firmom zajmującym się ich dalszą obróbką i wykorzystaniem. Praktycznie ze zdemontowanego u nas samochodu nie zostaje nic, ale my musimy rozliczyć sie z każdego kilograma.

Dlatego tak ważne jest, aby trafiały do nas pojazdy kompletne. Informujemy naszych klientów, że jest to korzystne rozwiązanie zarówno z ich, jak i naszego punktu widzenia. Kiedy trafia do nas pojazd kompletny, wszystkie płyny eksploatacyjne odpowiednio zagospodarujemy i jest pewność, że nie zanieczyszczą środowiska. Później specjalistyczna firma wywozi je do dalszego zagospodarowania. Część z nich możemy sprzedać, natomiast za część, to znaczy na przykład za zużyte opony, tworzywa sztuczne, płyny chłodnicze i hamulcowe, musimy zapłacić firmie, która je od nas odbiera. Wszystkie odpady przekazywane są odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Dlaczego lepiej dokonać kasacji pojazdu w stacji, a nie na własną rękę ?

Nie wszyscy właściciele pojazdów wiedzą, że skasowanie pojazdu w stacji demontażu powoduje uzyskanie dokumentów, które dają właścicielowi możliwość wyrejestrowania go w wydziale komunikacji i wycofanie z ewidencji ubezpieczeniowej. Wiele osób nie wie, że obowiązują właśnie takie przepisy. Zdarza sie, że właściciel samochodu demontuje go we własnym zakresie i później sprzedaje części. To sprawia, że fizycznie pojazd przestaje istnieć, ale nadal figuruje w ewidencjach. Nie posiadając już samochodu, jego wlasciciel nadal posiada dokumenty pojazdu i wirtualny samochód, który ciągle jest zarejestrowany i podlega obowiązkowemu OC.

Jakie są zasady kasacji pojazdów ?

Kasujemy pojazdy wszystkich kategorii, począwszy od jednośladów, samochodów osobowych, po samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy. Trafiają do nas również samochody zarejestrowane poza granicami naszego kraju. W takich przypadkach konieczny jest dowód opłaty akcyzy. Właściciel samochodu przy kasacji powinien posiadać: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli została wydana, tablice rejestracyjne na pojeździe. Jeśli pojazd został zakupiony i jeszcze nie został przerejestrowany: umowę zakupu.

Za wszystkie kompletne samochody, jakie trafiają do naszej stacji, płacimy klientom ustaloną kwotę. Zależy ona od rocznika, stanu technicznego pojazdu, marki i aktualnych cen złomów metali. Klienci nie muszą do nas dostarczać pojazdów przeznaczonych do kasacji. Posiadamy lawety i po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru jedziemy na miejsce i zabieramy samochód, który trafia do naszej stacji, gdzie unieważniane są tablice rejestracyjne i wszystkie pozostałe dokumenty samochodu. Transport lawetą jest dla klienta gratis. W ciągu kilkunastu minut klient otrzymuje stosowne zaświadczenie, z którym może udać sie do wydziału komunikacji i dokonać wyrejestrowania samochodu.

Co jeszcze oferujemy ?

Zapraszamy do zakupu cześci zamiennych. Posiadamy bardzo szeroki asortyment, sprzedaż prowadzimy w naszej siedzibie w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 20 H i w serwisie www.allegro.pl. Nasze nazwy użytkownika to renometT16 i renometT16-2.

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz zezłomować pojazd? Zrób to z nami!