Kiedy auto jest usuwane z ewidencji wydziału komunikacji?

Kiedy auto jest usuwane z ewidencji wydziału komunikacji

Kiedy auto jest usuwane z ewidencji wydziału komunikacji?

Samochód do kasacji powinien być kompletny. Oczywiście niekompletny także zostanie skasowany ale musimy liczyć się z potrąceniami za braki w aucie. A jeśli waga samochodu jest niższa niż 50% masy z dowodu rejestracyjnego, to złomowanie, nie jest w ogóle możliwe. Często stacja demontażu zapewnia transport auta do złomowania i zawsze wystawia zaświadczenie do wyrejestrowania w wydziale komunikacji.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Złomowanie samochodu następuje przez unieważnienie dokumentów i tablic oraz fizyczne zdemontowanie auta. Żeby stacja demontażu mogła dokonywać tych działań musi posiadać zezwolenie marszałka. Gdy właściciel wyrejestrowuje auto, dostarcza do urzędu zaświadczenie o demontażu, unieważnione dokumenty samochodu i unieważnione tablice. Niekompletne auto także można złomować, jeśli właściciel posiada niezbędne dokumenty. Poza dokumentami pojazdu i tablicami, należy wówczas przedstawić w urzędzie zaświadczenie ze stacji demontażu o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

Kiedy wyrejestrować samochód?

  1. Wypełnić wniosek
  2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
  3. Udać się do urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany, złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabrać ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
    Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i jest rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.
  4. Otrzymasz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Poinformuj ubezpieczyciela pojazdu o wyrejestrowaniu pojazdu.

Czasowe wycofanie samochodu a wyrejestrowanie

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to nie to samo co wyrejestrowanie. Możliwość czasowego wycofania z ruchu dotyczy wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Opłaty jakie należy uiścić wynoszą: 80 zł – za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca, 2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca, 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Złomowanie samochodu bez przerejestrowania

Jeżeli chcemy złomować samochód bez jego przerejestrowania, to jest to jak najbardziej możliwe. Obecny właściciel musi tylko udowodnić w urzędzie swoje prawo własności do danego auta. Zazwyczaj musi przedstawić umowę kupna-sprzedaży zawartej z poprzednim właścicielem, a także wcześniejszych umów – jeżeli poprzedni posiadacz auta również nie przerejestrował go na siebie. Niezbędny jest również dowód osobisty. Zachowujmy zawsze najwyższe standardy postępowania z dokumentami naszych samochodów bo nie warto narażać się na przykre konsekwencje związane ze złomowaniem auta niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chcesz zezłomować pojazd? Zrób to z nami!